יריד הזמנות מיוחד לראש השנה: עם מבצעים שווים, תשלום מזומן במועד האספקה, מהרו להזמין עכשיו

יריד הזמנות מיוחד לראש השנה: עם מבצעים שווים, תשלום במזומן במועד האספקה 

מלאי מוגבל - מהרו להזמין עכשיו!

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר  www.Laabakery.com  (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ LaaBakery \ ל-בייקרי (להלן: " מפעיל האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות הקונדיטורים המפרסמים באתר (להלן: "המשתמש").
 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 • האתר מציג ומפרסם בעלי עסקים אשר מציעים מוצרים ושירותים בתחום הקונדיטוריה.
 • האתר מציג קינוחים וסדנאות אפיה של הקונדיטורים הרשומים באתר, לצורך תיווך בין הלקוח לקונדיטור.
 1. התכנים באתר:
 • האתר יכלול בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
 • התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים להציג מידע מדויק ושלם, יובהר כי מטבע הדברים ייתכנו אי דיוקים וטעויות בתום לב ומשכך אין מפעיל האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
 • מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב לתוצאות כלשהן.
 1. השירותים המוצעים באתר ותהליך ההזמנה:
 • השירות משמש מנוע חיפוש ופרסום לבתי עסק שונים בתחום הקונדיטוריה.
 • ניתן למצוא באתר תכנים ומידע אודות בתי העסק, תוך שימוש באפשרויות וחתכי החיפוש המתקדמים שמציע האתר.
 • בעת רכישה יתבצע רישום אוטומטי לאתר ועל המשתמש להזין את הפרטים הבאים : שם מלא, איימיל, טלפון, כתובת וסיסמא.
 • ניתן להירשם לאתר גם דרך "פייסבוק", במקרה זה הנך מעניק למפעיל האתר הרשאה לגישה ושימוש במידע שלך דרך חשבון זה, כפי שהותר על ידי פייסבוק, ולשמור את אישורי ההתחברות שלך לפייסבוק על מנת לאפשר את השימוש באתר  לצורך כך הנך מאשר כי תהא כפוף לכל תנאי השימוש של פייסבוק בנוסף לתנאי שימוש אלו.
 • כמו כן מפעיל האתר מאפשר לגולשיו לדרג את בית העסק ולכתוב ביקורות הולמות וחוקיות, המהוות הבעת דעה אישית, אודות בתי העסק והשירותים המוצגים בו.
 • האתר מציג למשתמשים להזמין קינוחים ו/או מגוון סדנאות מבית העסק  ע"י תשלום בגין הקינוחים ו/או הסדנאות באתר. 
 • מפעיל האתר אינו מוכר את הקינוחים ו/או את הסדנאות והוא אינו הבעלים של המוצרים ו/או השירותים הנמכרים דרך האתר, אלא הוא משמש כמתווך לעניין הזמנת קינוח ו/או סדנא  מבית העסק וגביית התשלום בעבור ההזמנה. לפי כך  האתר אינו צד לעסקאות אשר יעשו בין בתי העסק לקונים באתר .
 • האתר לא מתערב בעסקאות אשר נעשות בין בתי העסק לקונים ו/או למשתמשים השונים, לרבות טיב המוצרים, טיב השירותים,  מועדי אספקה ושילוח וכן כל עניין אחר הנוגע לעסקה כתוצאה מפרסום של בית העסק באתר. למען הסר ספק, כל טענה שתועלה בגין העסקה ו/או תביעה ו/או נזק מכל סוג תופנה לצדדי העסקה בלבד ולאתר ולמפעיל האתר לא  תהיה אחריות בשום דרך ואופן.
 • מפעיל האתר עושה את מירב מאמציו על מנת לפקח על בתי העסק באתר וכן להרשות לבתי העסק המקצועיים למכור דרך האתר, אך הוא אינו מתחייב ו/או  אינו אחראי לטיב המוצרים ו/או השירותים, ולכן הרכישה הינה בשיקול דעתו של המשתמש בלבד ובאחריותו.
 • מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון בתי העסק המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מבתי העסק או להוציא איזה מבתי העסק מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי אופן הצגת בתי העסק באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.
 • יובהר כי תמונות המוצרים ו/או השירותים המופיעות באתר הנן באחריות בתי העסק , התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.
 • מחירי המוצרים ו/או השירותים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר.
 • מחירי המוצרים לא כוללים בתוכם דמי המשלוח, דמי המשלוח יצוינו בהזמנת הלקוח.
 • אישור הזמנה יישלח למייל של המשתמש לאחר ביצועה. אולם קבלה ו/ חשבונית מס תקבל ישירות מבית העסק.
 • מפעיל האתר יהיה רשאי לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים , בהתאם למחירי בתי העסק.
 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים ו/או השירותים לפני תום הליך בחירת המוצרים ו/או השירותים  על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים.
 • המחירים באתר כוללים מע"מ.
 • ביטול העסקה ו/או החזרת מוצרים ו/או כל נושא אחר הקשור לעסקה יתבצעו דרך האתר כפי שיפורט בהמשך.
 • מפעיל האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982).
 • מפעיל האתר רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. מפעיל האתר רשאי לשלוח אישורי הזמנה והודעות מערכת במייל ו/או ב- SMS.

 

 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
 • מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • עמלות הסליקה יחולו על הלקוח בלבד.
 • ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.
 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.   
 • ל אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.
 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 1. משלוחים ואספקה : 
 • כאשר מזמינים קינוח יש אפשרות לבחור במשלוח.
 • על המשתמש לשים לב שהוא נמצא באזור המשלוחים שבית העסק מציע.
 • תיאום המשלוח\איסוף עצמי יתבצע דרך בית העסק בלבד
 • בית העסק הוא זה אשר שולח ישירות את המוצר ישירות לכתובת האספקה של הלקוח ולכן בית העסק הינו האחראי הבלעדי לזמני האספקה ולמשלוח.
 • מפעיל האתר אינו שולח את המוצרים, לכן, מפעיל האתר אינו מתחייב לזמן אספקה ואינו יכול להתחייב לכך.
 • במידה ומוצר אשר הוזמן ולא סופק למשתמש, ולאחר בירור מול בית העסק וחוסר הגעה להסכמות, המשתמש רשאי לפנות למפעיל האתר על מנת שיפנה לספק, מפעיל האתר הינו רק המתווך והוא יעשה ככל שביכולתו לבצע בירור מול הספק ולעדכן את הלקוח.
 1. מדיניות ביטולים והחזרות : 
 • משתמש יכול לבטל רישום לסדנא עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנא.
 • משתמש שלא יכול להגיע לסדנא רשאי להעביר את הכרטיס לסדנא לאדם אחר  במקום לבטל., וזאת בכפוף למתן הודעה מראש לבית העסק ולמפעיל האתר.
 • במידה והסדנא בוטלה על ידי בית העסק –המשתמש יזוכה במלוא סכום ההזמנה.
 • משתמש יכול לבטל קינוח שהוזמן עד 7 ימים לפני מועד אספקת ההזמנה.
 • בית עסק רשאי לבטל קינוח\סדנא בכל זמן, בכפוף מתן הודעה מראש למזמינים, דרך הטלפון או בהודעה ועליו להציע מועד חלופי., אם לא יסכם על מועד חלופי יינתן למשתמש זיכוי מלא
 • הביטולים יבוצעו דרך האזור האישי של המשתמש בלבד.
 • מפעיל האתר יגבה דמי ביטול מהמשתמשים בסך %5 מסך ההזמנה במידה והביטול בוצע על ידי המשתמש.
 • מפעיל האת רשאי להחליט שלא לגבות דמי ביטול במצבים מסוימים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • הזיכוי יבוצע דרך כרטיס האשראי עמו שילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים ממועד ביטול ההזמנה.
 1. הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר
 • האתר הינו פלטפורמת פרסום לבתי עסק בתחום הקונדיטוריה וכמו כן מאפשר למשתמש לבצע הזמנות מבתי העסק ו/או לדרג ו/או ליתן ביקורת ו/או המלצות על אותם בתי עסק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל התקשרות בין בתי העסק המפרסמים בו לבין  המשתמשים השונים.
 • כמו כן ההתקשרות מול בתי העסק הינה באחריות המשתמש בלבד, על המשתמש לבדוק את תנאי העסקה אותה הוא מבצע עם בתי העסק המפורסמים באתר, כל פנייה בנוגע לשירותים ו/או המוצרים אותם נותן בית עסק המפרסם באתר תעשה ישירות לבית העסק.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחריות למצגים ו/או להנחות ו/או לאמיתות התכנים ו/או המבצעים אשר מציגים בתי העסק המפורסמים באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה למפעיל האתר בעניין זה.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
 • על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 • מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר.
 1. תכנים המפורסמים באתר ע"י המשתמשים: 
 • מפעיל האתר מאפשר למשתמשים לדרג את בתי העסק , לתת ביקורות ו/או המלצות על בתי העסק.
 • ייתכן כי תכנים אשר יועלו ע"י המשתמשים לאתר יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעיל האתר. עצם העלאת התכנים אינו מחייב את מפעיל האתר לפרסם את התוכן.
 • מפעיל האתר תומך בחופש הביטוי, יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה רשאי מפעיל האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם.
 • בעת העלאת תכנים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 • על המשתמש להעלות ולפרסם תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים  לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפר המשתמש את תנאי המסמכים המחייבים או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים, במפעיל האתר או במי מטעמו.
 • מפעיל האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של מפעיל האתר ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 1. קניין רוחני באתר: 
 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.
 • האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 • כמו כן יובהר ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
 • כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.
 1. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:
 • מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
 • אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 • מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 • מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 1. הפסקת שימוש ושיפוי:
 • מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.
 1. המחאת זכויות וחובות
 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 1. שימושים אסורים:
 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 • המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת לקוחות לעשות כך.
 1. שירות לקוחות ויצירת קשר:
 • שירות הלקוחות של האתר יפעל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00
 • קבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון בדואר אלקטרוני ו support@laabakery.com.
 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.